Finns det något vi kan göra för att bli friskare ?

 

Det finns idag ingen dokumenterad medicin som hjälper mot doftöverkänslighet. Att försöka  undvika dofter och kemikalier är den naturliga konsekvensen för oss. Vi har ändrat vår livsstil. Från att ha varit "som alla andra" när det gäller parfymerade hygienartiklar och rengöringsmedel har vi tvingats till kraftig sanering i våra hem. Många har också ändrat sina  kostvanor, med varierande reaultat. Vi har blivit mycket försiktiga när det gäller kemiska tillsatser i mat och dryck. Så kallade alternativmedicinska behandlingar har många provat, även här med varierande resultat. 

En av de få behandlingar som bevisats ge goda resultat för oss doftöverkänsliga är andningsmassage enligt Lotorpsmetoden. Den har dokumenterats i en pilotstudie och presenterats på Läkarstämman. Med förhållandevis enkla medel  kan vi förbättra vår livskvalite' avsevärt.

Metoden innebär att man stimulerar magmusklerna och  masserar bröstkorgen. I kombination med den andningsteknik man också lär ut får man då mycket goda effekter på lungornas kapacitet. Andningen påverkar syresättningen av blodet som i sin tur påverkar inre organ och muskulatur. Janne Karlsson som utvecklat metoden påminner oss om att lungorna är ett av kroppens reningsverk. När en människa andas för  högt upp i bröstkorgen, stänger av luftflödet för tidigt, innebär det att koldioxid, eller skräpet som han säger, blir kvar i lungorna. Kroppen försöker då skydda sig genom att reagera negativt på parfym, bilavgaser, tobaksrök och liknande kemikalier. Metodern är inte unik i sig, hemligheten ligger i kombinationen av massage och andningsövningar som innebär att man lär sig tömma lungorna.  

Länk till Lotorpsmassage