Doftöverkänslighet

 

Doftöverkänslighet innebär att man inte tål dofter eller kemiska ämnen som retar luftvägarnas slemhinnor. Ofta gäller det dofter och kemikalier som finns i vår omgivning. Inte sällan handlar det om produkter som människor har på sig i form av hygienartiklar eller rester av tvättmedel i de kläder man bär. Även rengöringsmedel kan ge symptom. 

 

Överkänslig mot vad?

Personer som är doftöverkänsliga reagerar på väldigt låga doser av de ämnen de inte tål. Det kan vara lite olika för olika personer, men vanligt är att man reagerar på:

 • Parfymerade produkter
 • Parfym
 • Kemikalier
 • Blomdoft
 • Cigarettrök
 • Rök från eldning
 • Mögel
 • Luftföroreningar
 • Avgaser
 • Kall luft och ansträngning

  

Symptom som kan uppkomma

 • Ögonirritation, klåda eller rodnad
 • Näsirritation, nästäppa och snuva
 • Halsirritation, heshet och klåda
 • Tungt att andas
 • Svårt att få luft
 • Tryck över bröstet
 • Värk och irritation i bröstet
 • Hosta och slembildning
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Svettningar

  

Diagnos


Doftöverkänslighet kan ge allergi- eller astmaliknande symptom som ofta förväxlas med astma och allergi. Ett sätt att skilja doftöverkänslighet från astma och allergi är att mediciner mot astma och allergi inte har någon effekt. Därför är det viktigt att doftöverkänsligheten utreds ordentligt så att personen får rätt diagnos och kan undvika felaktig medicinering.

 

Beskrivning av diagnoser


Sensorisk hyperreaktivitet, SHR, ger astmaliknande symptom men kan testas och särskiljas från astma med ett positivt capsaicintest, inandning av ett ämne som finns i spansk peppar. Genom att mäta antalet uppkomna hoststötar, kan man bedöma luftrörens känslighet för doftande ämnen. Det är inte lukten i sig som framkallar besvär, utan den retning av slemhinnan i luftvägarna som ett doftande ämne eller en kemikalie framkallar via det så kallade kemiska sinnet.

Vid astmaliknande tillstånd och funktionell andningsrubbning har personen astmaliknande symptom men normala lungfunktionsvärden.

Vid astma har personen kramp i luftvägarna. Diagnos kan fastställas genom lungfunktionstester.
Vid allergi bildas antikroppar mot pollen, pälsdjur mm. Diagnos kan ställas genom hudtest eller blodprov.
Vid annan överkänslighet bildas inga antikroppar.

Att leva med doftöverkänslighet

Det finns ingen säker medicin som hjälper mot doftöverkänslighet. Det enda som går att göra är att man undviker det man inte tål.

Stora krav ställs på omgivningen. Familj, vänner och arbetskamrater kanske måste vara helt doftfria. För den överkänslige kan även en svag kvardröjande doft i kläder, hår eller på huden, framkalla besvär.